Contributie

M.i.v. 1 juli 2023 bedraagt de contributie 40 euro per jaar voor personen van 18 jaar en ouder. Kinderen jonger dan 18 jaar zijn gratis meeverzekerd indien tenminste 1 ouder betalend lid is. Inning van de contributie vindt plaats door middel van automatische incasso. Het contributiebedrag zal jaarlijks per 1 maart en per 1 september worden afgeschreven. 

Nieuwe leden die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt betalen een eenmalige inkoopsom. De hoogte van dat bedrag wordt op de Algemene Leden Vergadering vastgesteld.
Scroll naar boven