CONTRIBUTIE

De contributie bedraagt 30 euro per jaar voor personen van 18 jaar en ouder. Kinderen jonger dan 18 jaar zijn gratis meeverzekerd indien tenminste 1 ouder betalend lid is.

Inning van de contributie vindt plaats door middel van automatische incasso. Het contributiebedrag zal jaarlijks per 1 maart en per 1 september worden afgeschreven. Onlangs is de eerste termijn van 2018 afgeschreven. De tweede termijn zal per 1 september 2018 worden afgeschreven.

Nieuwe leden die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt betalen een eenmalige inkoopsom. De hoogte van dat bedrag wordt op de Algemene Leden Vergadering vastgesteld.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.