ALV2024

Algemene Leden Vergadering Uitvaartvereniging ’t Olde Compas op Woensdag 1 mei 2024 om 20:00 uur in de Aula aan De Stikker 1 te Barger-Compascuum. Agendapunten kunnen worden aangeleverd tot 24 april. Mailadres: info@oldecompas.nl.

AGENDA

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda definitief
  3. Ingekomen stukken
  4. Notulen vergadering 15 mei 2023
  5. Verslag voorzitter
  6. Verslag penningmeester / kascontrole / benoeming kascontrole
  7. Overledenen 2023
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

NOTULEN 1 mei 2024

Scroll naar boven