JAARVERGADERING

 

14 mei 2019 om 20.00 uur in de Aula
aan De Stikker 1 te Barger-Compascuum

AGENDA:

1. Opening
2. Vaststellen definitieve agenda
3. Ingekomen stukken
4. Notulen vergadering 27 juni 2018
5. Verslag voorzitter
6. Verslag penningmeester / jaarrekening
7. Overledenen 2018
8. Actuarieel rapport
9. Contributie
10. Rondvraag
11. Sluiting

Agendapunten kunnen worden aangeleverd tot 1 mei. Mailadres: info@oldecompas.nl

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.