Uitnodiging Jaarvergadering 8 mei 2018

De algemene ledenvergadering voor alle leden!

Het bestuur van uitvaartvereniging ’t Olde Compas nodigt haar leden uit voor de jaarvergadering die gehouden wordt op dinsdag 8 mei 2018 in de aula van de begrafenisvereniging aan de Stikker 1 te Barger-Compascuum.

Aanvang 20.00 uur.

De agenda voor deze vergadering ziet er als volgt uit:

1.     Opening door voorzitter Dhr. B. Moorman

2.     Vaststellen definitieve agenda

3.     Binnengekomen stukken

4.     Verslag penningmeester

5.     Verslag kascontrole

6.     Gedachtenis overledenen 2017

7.     Verhogen leeftijdsgrens bestuur/personeel

8.     Bestuursverkiezing

9.     Rondvraag

10.  Sluiting

N.B. Het melden van een agendapunt en/of opgave nieuw bestuurslid kan t/m 30 april 2018 schriftelijk t.a.v. onze secretaris Dhr. J.W. Gustin, Verl. Oosterdiep WZ 78, 7884 RL Barger-Compascuum.

We zien u graag op de jaarvergadering in de aula van ’t Olde Compas.
Namens het bestuur, met vriendelijke groet, voorzitter B. Moorman.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.