Nieuwsbrief September 2017

NIEUWSBRIEF
Wij houden u op de hoogte
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van het nieuwe bestuur van uitvaartvereniging ’t Olde Compas te Barger-Compascuum. Middels deze brief houden we u graag op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen onze uitvaartvereniging. U ontvangt de brief voor alle leden die zijn ingeschreven op dit adres. Op termijn kunt u de nieuwsbrief ook per mail ontvangen en zal deze tevens verschijnen op de website.

BESTUUR
Een nieuw bestuur dat staat voor keuzevrijheid
Alhoewel het nieuwe bestuur al in juni werd gekozen, duurde het door de vakantieperiode nog tot 5 september voor de overdracht plaats kon vinden. De wisseling verliep vlot en probleemloos, waarvoor dank aan het oude bestuur. Het nieuwe bestuur wordt gevormd door de volgenden leden:
Voorzitter Dhr. Ben Moorman
Penningmeester Dhr. Theo Pol
Secretaris Dhr. Wim Gustin
Lid Mevr. Gea Cramer
Lid Vacant

PRODUCTEN EN DIENSTEN
De dienstenbijlage wordt herzien en aangepast
Een belangrijke eerste taak van het bestuur is het personeelsbestand weer op sterkte brengen. Daarnaast gaat het bestuur aan de slag met de invulling van de dienstenbijlage. Hoe gaat deze eruitzien? Hoe hoog wordt de vergoeding naar de leden en met wie gaat de vereniging straks samenwerken?

UITVAARTBEGELEIDING
Het melden van een sterfgeval
Tot nader order blijft de vereniging werken met de bestaande dienstenbijlage en verzorgt UGNA de uitvaart. Het telefoonnummer waarop u hen kunt bereiken is 0524 515 899.
Wanneer in deze periode uw voorkeur uitgaat naar Uitvaartzorg Brijan dan kunt u contact opnemen met Willy en Karin Brijan, telefoonnummer 0591 349 651. De vergoeding uit de vereniging zal in dat geval ook volledig naar u worden uitgekeerd.

LEDENVERGADERING
Voor vragen en contact
Wanneer het bestuur de belangrijkste zaken op orde heeft ontvangt u een uitnodiging voor een ledenvergadering. In deze vergadering zal ook de verkiezing plaatsvinden van het vijfde bestuurslid.

Wij hopen u voor dit moment voldoende op de hoogte te hebben gebracht over de gang van zaken bij de vereniging. Mocht u toch nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met Dhr. Ben Moorman, telefoon 0591 349 803. Per mail zijn we bereikbaar op T.olde.compas@gmail.com.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van ’t Olde Compas.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.